De creatie-kar  is een mobiele werkbank die geschikt wordt gemaakt voor meerdere creatieve vormen van dagbesteding. Het product is nog in ontwikkeling. Onze stichting wil diensten rondom de creatie-kar aanbieden wanneer er een wordt aangeschaft. 

 

Naar het idee van de stichting echter kan de creatie-kar door vele instellingen, stichtingen en bedrijven worden ingezet om laagdrempelig activiteiten aan te bieden. De unit moet het gebruiksgemak verhogen voor zowel deelnemers als begeleiders. De unit maakt het mogelijk om de dagbesteding overal, waar dan ook, te laten plaatsvinden.

 

Denk bij de toepasbaarheid aan houtbewerking, computeren, steenbewerking en schilderen maar ook aan varianten met naaimachines, pc/internet en zelfs soldeer voorzieningen zijn toepasbaar. 

 

Inmiddels is de stichting een aantal samenwerkingen met gevestigde instellingen (sociaal domein Utrecht) aangegaan om deze units – wanneer de prototypes  klaar zijn – te testen.  

 

De ouderenzorg organisatie Vecht en IJssel zal een unit testen m.b.t. de doelgroep ouderen.

Wij 3.0 ondersteunt onze plannen en denk graag mee!

Victas Verslavingszorg is al langer bij ons betrokken, advies van hen is veel waard!

Sociaal Makelaar Doenja Dienstverlening zal een unit helpen testen in de Dichterswijk te Utrecht.

Ook de buurtteams Rivieren/Dichterswijk en Kanaleneiland van Incluzio zijn aan boord!

 

Hieronder enkele schetsen van het hulpmiddel. Kijk bij eerste reacties voor concrete toepassing. 

 


De allereerste visualisatie:


Op naar 2021

Helaas is 2020 een verloren jaar. Maar wij geven niet op! Onze stichting gaat zich in 2021 richten op het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van dagbesteding. Hiervoor gaan we ons onder meer richten op een onderzoek naar structurele ondersteuning door fondsen. Wordt vervolgt!


Bekijk hieronder een white board video, ook een oproep om mee te doen met crowdfunding.