Ook het buurteam is weer aangesloten. Bij deze sessie hadden mensen wat moeite met foto´s vandaar dat de beeldvorming hier beperkt is. Wel kunnen wij zeggen dat hier goede contacten gelegd zijn met onder meer het Leger Des Heils en met Axion Continue. Bij Axion Continue is reeds een nieuwe workshop in de planning!