De creatie wagen is een SRV wagen die dagbesteding letterlijk naar doelgroepen toebrengt door de organisatie van activiteiten in mobiele vorm. De stichting heeft ideeën over de toepassingen en realisatie van dit hulpmiddel. Zo zien wij ook een educatieve rol m.b.t. het uitdragen en uitleggen van (de rol van) dagbesteding richting diverse doelgroepen. De stichting verwacht dit idee pas begin 2017  handvatten te kunnen geven. 

 

Update : Na een aantal maanden verkennen zal onze stichting waarschijnlijk de samenwerking opzoeken met reeds bestaande SRV (achtige) initiatieven. Zo heeft Doenja Dienstverlening een bus rondrijden in Utrecht en ook op het bijtanksation Croeselaan staat regelmatig de SRV VIP bus van Typisch Dennis die een voortrekkersrol vervult.  Wat blijkt ? Deze initiatieven kunnen wellicht ook een creatie kar gebruiken...

 

Kom hier regelmatig voor updates !