Wij doen mee met www.vsbverzilverjeidee.nl, een wedstrijd van het VSB fonds. Inmiddels zijn we van de 500 inzendingen verkozen tot de laatste 120. We beseffen ons dat publieke stemmen halen weer heel wat anders is dan een volledig idee inzenden en laten beoordelen. Het is echter wel een erg goed voortraject voor een crowdfund traject. 

 

We gaan voor de ontwikkeling van de Handicraftcar en ook zullen wij - bij winst - reeds twee middagen gaan testen met dagbesteding zoals wij dat voor ogen hebben.

 

We hebben een filmpje laten opnemen door RTV Utrecht en inmiddels, vanaf heden,  kunt u stemmen, de link daarvoor hier.  

 

Helaas hebben de de stimuleringsprijs niet gewonnen, een ander mooi initiatief had het ook verdiend. Wel hebben we van een goede workshop fondsenwerven genoten, meer dan 200 mensen hebben gestemd en  we hebben contacten opgedaan om onze volgende stappen vorm te geven. Bedankt VSB Fonds ! 

 

DE TOEKOMST IS NIET IETS WAAR WE NAARTOE GAAN; HET IS IETS WAT WE MOETEN MAKEN (DALAI LAMA)