Onder de noemer Creatie op Lokatie gaan wij in 2018 events (laten) realiseren met behulp van de creatiekar. 

 

-Denk aan 4 karren in het bos voor een workshop schilderen voor ouderen;

-Denk aan 2 karren op een COA lokatie voor naaiwerkzaamheden;

-Denk aan het verhuren van de creatiekarren aan bedrijven.

 

We werken momenteel e.e.a. uit.  To be continued hier ...