De stichting Ambulante Dagbesteding is opgezet om bij te dragen aan sociaal maatschappelijke doelstellingen, aan de uitdagingen die zich de komende jaren in het sociaal domein zullen manifesteren. Meer weten? Movisie heeft al in 2013-2014 goede rapporten gepubliceerd. Onze stichting richt zich specifiek op dagbesteding. 

 

De stichting probeert onder meer  het gebruik  van nieuwe hulpmiddelen mogelijk te maken en innovatieve diensten te ontwikkelen die dagbesteding stimuleren. Wij hebben een van die hulpmiddellen creatie-kar genoemd. De creatie-kar is in eerste instantie bedacht om het gebruiksgemak rondom creatieve processen te verhogen voor bemiddelde doelgroepen. De bruikbaarheid is volgens ons echter veel breder, zeker indien er diensten omheen worden aangeboden en er een online platform beschikbaar is. 

 

Lees hier een goed artikel, ondanks alle aandacht voor de participatiemaatschappij zijn we er nog lang niet. 

 

Wij werken momenteel aan het bij elkaar brengen van fondsen voor het realiseren van onze doelstellingen. Met name de organisatie rondom het feitelijk gebruiken van deze nieuwe vorm van dagbesteding heeft de aandacht. Dagbesteding is mensenwerk, alle andere zaken zijn hulpmiddel voor dit mensenwerk. Na een fundrais traject gaan wij bovendien feitelijk een creatie-kar laten bouwen er er uiteraard mee aan de slag!

 

Hiernaast staat meer over ons bestuur en het comité van aanbeveling. Veel belangrijker nog zijn onze andere vrijwilligers. De stichting wordt bijgestaan door diverse professionals uit het sociale domein in Utrecht.  

 


Zolang niet bewezen is dat ik iets niet kan, bestaat de kans dat het me lukt (MANDELA)

Samenvatting 

 

De stichting Ambulante Dagbesteding is opgezet omdat wij vinden dat er niks ergers is dan op de bank zitten. Niet meedoen. Je vervelen. Goede dagbesteding verhoogt maatschappelijk welbevinden. Verveling en passiviteit leiden tot apathie, vereenzaming en verschraling van de maatschappij. Initiatieven, mogelijkheden en ambachten van te veel mensen blijven onbenut. Het is nu noodzaak actie te ondernemen. Wij willen niet minder maar meer dagbesteding en als het kan op grote schaal.  Omdat wij geloven dat dit bijdraagt aan een gezonde en echte participatiemaatschappij.