De stichting heeft vorm aan haar doelstellingen door het aangaan van projecten.

 

Het eerste project is de crea-kar. De crea kar is een uitklapbare mobiele werkbank geschikt gemaakt voor diverse vormen van creatieve dagbesteding. De stichting wil de actieve spin in het web zijn in het benodigde netwerk om deze units heen. Immers dagbesteding is mensenwerk en idealiter zal de stichting iemand aanstellen als activerend coach. Het  is tevens de bedoeling bij deze units een website aan te bieden waar de vraag naar dagbesteding en het aanbod van dagbesteding bij elkaar komen. De website zal daarnaast fungeren als ontmoetingsplek, een digitaal dagbesteding atelier. Tenslotte streven wij naar kostenefficiency, bijvoorbeeld door  de bevoorrading van de units te begeleiden en te stroomlijnen.

 

In het submenu hier rechts meer over onze projecten. Deze link stuurt u naar de creatie kar testen. De werkwagen hiernaast is ook een concreet idee maar met een latere project aanvang. Onze plannen met kerst zijn ook rond. Ook de Utrechtse stadsdichter komt langs!