Op meerdere momenten dit voorjaar en dit najaar heeft onze vrijwilliger Tjitske  workshops moderne plak en schilder technieken gegeven in buurthuis de Nieuwe Branding. Maar liefst 28 deelnemers leerden in vijf sessies een volstrekt nieuwe creatieve techniek. De resultaten waren schitterend!  Dank aan Tjitske maar ook aan Paula, de super vrijwilliger van het buurthuis. Zonder haar geen workshops!