Op 19 april heeft onze vrijwilliger Tjitske een workshop moderne plak en schilder technieken gegeven in buurthuis de Nieuwe Branding. Maar liefst 6 deelnemers leerden een volstrekt nieuwe creatieve techniek. De resultaten waren schitterend!  Dank aan Tjitske maar ook aan Paula, de super vrijwilliger van het buurthuis. Zonder haar geen workshops!