Met trots presenteren wij ons comité van aanbeveling.  Zij ondersteunen onze ideeën en  doelstellingen en geven daarmee een signaal van vertrouwen af naar het bestuur. 

 


Mikkie Schmitz is verpleegster en  activiteitenbegeleider bij ouderenzorg organisatie Vecht en IJssel in Utrecht.  Ook vervult zij diverse sleutel functies bij ouderenzorg organisaties - belangen organisaties. Mikkie staat midden in de dagelijkse operatie m.b.t. dagbesteding en heeft een hart van goud. Dat uit zich onder meer doordat zij tevens contactpersoon is voor Gouden Dagen. Kortom Mikkie is een aanwinst!

 


Kim Dusch is humanistica en pedagoge. Ze heeft als onderwijskundig medewerker voor het Centrum voor Humanistische Vorming binnen de Humanistische Alliantie gewerkt en onder meer het boek ‘de H-factor’ gepubliceerd. Ze is één van de initiatiefnemers van de Bildung Academie in Amsterdam en werkt voor Teach for Austria als docent op een creatief-muzikale vmbo-school in Wenen (Oostenrijk).

 

 

“Ik ben graag onderdeel van het comité van aanbeveling van de Stichting Ambulante Dagbesteding, omdat ik het initiatief helemaal ondersteun. Creatief en creërend bezig zijn is mijns inziens één van de belangrijkste manieren voor een mens om zichzelf te leren kennen en betekenis aan het leven te kunnen geven. Zeker voor kwetsbare groepen in de samenleving is het van extra belang dat creativiteit toegankelijk is. De Crea-Car maakt dit mogelijk, is innovatief en past bij de moderne behoefte aan mobiliteit en verandering.”


Herman van Nouhuys volgt naast zijn beroepsuitoefening als tandarts algemeen practicus  al ruim 30 jaar het beleid in de zorg in het algemeen en de tandheelkunde in het bijzonder. Hij signaleert een toenemende verzakelijking, die de kwaliteit en effectiviteit van de zorg niet ten goede komt. Zo heeft hij in 1986 de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening opgericht toen hij als tandarts zelf niet lager mocht declareren en het zetten van implantaten een illegale verrichting was. Op zijn website ziekvanzorg.nl geeft hij sinds 2007 uitdrukking aan zijn bezorgdheid over het huidige zorgstelsel.

 

‘Het voornemen van de Stichting  Ambulante Dagbesteding  op de bres te springen voor de minst weerbare ouderen in de samenleving, vind ik daarom bemoedigend, omdat het jonge mensen zijn die zich om die ouderen bekommeren.  Aan de andere kant is het natuurlijk zorgwekkend als er bij gebrek aan tijd, middelen en mogelijkheden een groeiend aantal ouderen zou moeten verpieteren. Daarom zie ik graag dat deze stichting een bijdrage kan leveren aan een oplossing van dit probleem".