Van prototype naar eindproduct

Over een dikke week worden deze creatie karren geleverd. Ten opzichte van het prototype zijn ze op vele punten gewijzigd. Mede dankzij onze sociale partners en mede dankzij ons engeneeringbureau Dynteq. Op naar vele nieuwe dagbesteding events!