gEMEENTELIJKE LOBBY

Omdat de gemeente onze actie op de stadhuisbrug maart j.l. niet voldoende heeft gezien :) hebben  wij op 9 juni voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad van Utrecht aandacht gevraagd voor onze plannen. Wij hebben van de coördinator raadsinformatiebijeenkomsten de mogelijkheid gekregen onszelf te presenteren en we hebben een aantal raadsleden kortstondig kunnen spreken. Wij hopen dat zij op deze website meer informatie zoeken! 

Reactie schrijven

Commentaren: 0